Fritt Bouvetøya!

Til det norske folk.

Vi takker for departementets, pressens og folkets oppmerksomhet. Det virker ikke som om vi vinner frem med våre beskjedne og rettmessige krav. Vi kommer derfor til å trekke oss tilbake, og gjenoppta vår politikk med totalignorering av mennesker. Dere er en flyktig rase, og vil i et historisk perspektiv fort forsvinne. Vi vil forsøke å besinne de blant oss (totalantimenneskefraksjonen) som vil ty til drastiske virkemidler. Ethvert forsøk på å kommunisere med oss vil fra nå bli møtt med kjølig avvisning.

Vi ber om:

Våre krav til okkupantene er ganske klare, og i våre øyne rettferdige:

Den Norske Støttegruppa for Bouvetøya Frigjøring
v/ formann Hjalmar Olsen
Maridalsveien 256
0862 Oslo
hjalmar.olsen@looop.no